20.1.11

Αντώνης Λιάκος - Πέντε παράγραφοι για την κρίση


1
Η κριτική της κριτικής
Από την αρχή της κρίσης αναπτύσσονται στην Ελλάδα, δύο αφηγήματα. Στο ένα «φταίνε» οι ξένοι και οι πολιτικοί που «έκλεψαν». Αποσπασματικό αφήγημα, αλλά βρίσκει λαϊκό έρεισμα. Το άλλο αφήγημα, στη λαϊκή του έκδοση, εκφράζεται από το «τα φάγαμε όλοι μαζί», και καλλιεργεί μια μαζική αυτό-ενοχοποίηση. Στην λογιότερη μορφή του λέει ότι η κρίση οφείλεται σε χρόνιες ελληνικές δομικές αδυναμίες.