6.11.10

Ημερίδα 13/11 - Ρίκα Μπενβενίστε (Περίληψη)


lingua reformationis universitatis (LRU) ή
Πειθάρχηση και Τιμωρία: Η γένηση της Α.Α.ΔΙ.Π και η μετεξέλιξή της σε Α.Α.ΑΞΙ. ΠΙΣ.Χ.

Η επιχειρούμενη «μεταρρύθμιση» του πανεπιστημίου χαρακτηρίζεται και από την εγκαθίδρυση μιας νέας γλώσσας. Διεθνώς, όροι όπως αξιολόγηση, ανταποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και πάει λέγοντας, επιβλήθηκαν, υφαίνοντας ένα δίχτυ-παγίδα που για λόγους απο-οικείωσης το ονομάζω lingua reformationis universitatis (LRU). Απέναντι στον κατακλυσμό από έννοιες που αποικίζουν επιθετικά τη γλώσσα με την οποία έχουμε συνηθίσει ή επιθυμούμε να σκεφτόμαστε το πανεπιστήμιο, θα ασχοληθώ με το εννοιολογικό οπλοστάσιο της μεταρρύθμισης, με τα ψευδοδιλήμματα και τα διακυβεύματά του, που αφορούν ίσως πιο άμεσα, αλλά όχι και αποκλειστικά, τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές σπουδές. Η κριτική μου στοχεύει τις αβασάνιστες προϋποθέσεις που χρησιμεύουν στη νομιμοποίηση των πολιτικών για το πανεπιστήμιο και επικεντρώνεται στην ανάλυση της τεχνικής της λεγόμενης «αξιολόγησης» και στην αποδόμηση δύο κυρίαρχων εννοιών: της «ποιότητας» και της «αριστείας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου