11.11.10

Ημερίδα 13/11 - Αντώνης Μόλχο (Περίληψη)


Τα πανεπιστήμια θα είναι σε θέση  να παράγουν έρευνα αν οι κυβερνήσεις των χωρών της Ε.Ε. τα «αναμορφώσουν» σύμφωνα με τις προτάσεις που έχουν ανακοινώσει;  Αν όχι, ποιοι φορείς της σύγχρονης κοινωνίας μπορούν να αναλάβουν αυτή την ευθύνη;  Ποια είναι η θέση των ανθρωπιστικών επιστημών, σήμερα, στην πανεπιστημιακή παιδεία των δημοκρατικών κοινωνιών;  Τέλος, ποια είναι η σημασία και οι συνέπειες των προτάσεων για “ριζική αλλαγή της ανώτατης εκπαίδευσης» που έχει καταθέσει η ελληνική κυβέρνηση;  Θα αναφερθώ σε τέσσερα βασικά θέματα: αξιολόγηση, εισαγωγή φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,  δημιουργία αμερικανικού τύπου συμβουλίων διοίκησης,  ιεραρχική οργάνωση του διδακτικού προσωπικού.  Οι προτάσεις που αφορούν στα δύο πρώτα θέματα (αξιολόγηση, εισαγωγή των φοιτητών) περιέχουν πιθανώς χρήσιμα στοιχεία.  Αντίθετα, αυτές που αφορούν στη διοίκηση και την εσωτερική οργάνωση μπορούν να αποβούν ολέθριες για το δημόσιο πανεπιστήμιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου