11.11.10

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 13-11


Α' ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ (10:30 – 12:45)

Συμμετέχουν:

Κώστας Γαβρόγλου
Αντώνης Λιάκος
Πολυμέρης Βόγλης
Ρίκα Μπενβενίστε
Ελένη Βαρίκα
 
Συντονίζει: Ιωάννα Λαλιώτου

11:45-12:45 Συζήτηση

12:45-13:00 ΔιάλειμμαΒ' ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ (13:00 – 15:00)

Συμμετέχουν:

Αντώνης Μόλχο
Ρίκη βαν Μπούσχοτεν
Γεράσιμος Κουζέλης
Έφη Γαζή

Συντονίζει: Αθηνά Αθανασίου

14:00 – 15:00 Συζήτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου