2.6.10

Γύρω από τον Πλανήτη. Παλαιά Ερωτήματα και Νέα Θέματα στη Συγκριτική και Δι-εθνική Ιστορία

Διεθνές συνέδριο του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του περιοδικού Ιστορείν/Historein

Βόλος, 4-6 Ιουνίου 2010

Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το περιοδικό Ιστορείν/Historein συνδιοργανώνουν Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Γύρω από τον Πλανήτη. Παλαιά Ερωτήματα και Νέα Θέματα στη Συγκριτική και Δι-εθνική Ιστορία». Στόχος του Συνεδρίου είναι η κριτική θεώρηση του πεδίου της συγκριτικής ιστορίας αλλά και η διερεύνηση των νέων προσεγγίσεων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της «δι-εθνικής» ιστορίας και των «διασταυρούμενων»  ιστοριών. Οι ενότητες του Συνεδρίου αφορούν στην ιστορική μεθοδολογία, στις μεταναστεύσεις, στην ιστορία των επιστημών, στη μελέτη των τραυματικών εμπειριών του 20ου αιώνα, στην κριτική προσέγγιση της «περιφερειακότητας», της «δι-εθνικότητας» και της «πλανητικής ιστορίας». Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στο Βόλο κατά το διάστημα 4-6 Ιουνίου 2010. Συμμετέχουν επιστήμονες από την Ελλάδα, την Αυστραλία και από ευρωπαϊκές χώρες. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ηλεκτρονική σελίδα του συνεδρίου: