27.4.10

Συνέδριο του περιοδικού Historein/Iστορείν

Ιστορία της εργασίας: νέες προσεγγίσεις σε ένα παλιό θέμα
Αθήνα, 27-29 Μαΐου 2011

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε να αποστείλετε προτάσεις συμμετοχής (ατομικές ή και οργάνωσης πάνελ) έως τις 15 Ιουνίου 2010 στο historein@historein.gr. Οι τελικές συμμετοχές στο συνέδριο θα ανακοινωθούν στους συμμετέχοντες από την επιστημονική επιτροπή έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2010. Οι προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν περίληψη 500 λέξεων καθώς και τον τίτλο της προτεινόμενης ανακοίνωσης. Σε περίπτωση πρότασης οργάνωσης πάνελ, οι προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν περίληψη 500 λέξεων της θεματικής του πάνελ και περιλήψεις επίσης 500 λέξεων των μεμονωμένων ανακοινώσεων.

26.4.10

Οι ιστορικοί συζητούν για την κρίση. Η κρίση σε ιστορική προοπτική


 Σάββατο 8 Μαΐου,   11-3  
   Εντευκτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών (Κτήριο Κ.Παλαμά)
Ακαδημίας 48 και Σίνα