7.11.09

Επισφαλής εργασία, "γυναικεία εργασία"

Παρέμβαση με αφορμή την Κωνσταντίνα Κούνεβα

Επιμέλεια: Α. Αθανασίου, Κ. Γιαννακόπουλος, Α. Διάλλα, Π. Μαρκέτου, Π. Χαντζαρούλα